Bergen op Zoom ligt ten westen van de provincie Noord-Brabant. Bergen op Zoom, in de volksmond ook wel ‘Bergen’ genoemd, telt om en nabij 68.000 inwoners. Bergen op Zoom behoort tot één van de oudste steden van Nederland. De smalle straatjes, oude pleintjes en eigenzinnige monumenten vertellen het verhaal van een rijk en bewogen verleden, dat al meer dan 800 jaar terug gaat.

De stad is ontstaan op een zandrug in een veengebied dat naar het westen overging in de Scheldedelta. Aldus ontwikkelde zich de stad, die voor de hertog van Brabant van belang was als vooruitgeschoven post tegen de uitbreiding van het graafschap Zeeland en het graafschap Holland. De stad Bergen op Zoom maakte aanvankelijk deel uit van het land van Breda en werd dus tot die tijd bestuurd door de heer van Breda.

Tussen 1198 en 1212 kreeg Bergen op Zoom stadsrechten. Wanneer de stad deze precies heeft gekregen is onduidelijk, want de stadsarchieven zijn verloren gegaan bij een grote brand in 1297. Deze brand verwoestte bijna de hele stad…

In 1287 werd het land van Breda gesplitst in twee delen. Deze splitsing kwam voort uit het erfrecht. De verdeling werd gemaakt voor de twee dochters van Arnoud van Leuven die, in 1287, overleed.

In 1444 ging nog een groot deel van Bergen op Zoom in vlammen op.

Vanaf 1530 werd het belang van Bergen op Zoom als handelsstad minder. In dit jaar vond de Sint-Felixvloed plaats en de Oosterschelde begon te verzanden. Zo werd de Westerschelde een belangrijke toegangsweg naar Antwerpen.

In 1533 werd de splitsing verheven tot een markgraafschap, waarmee deze een hogere rang kreeg dan de baronie van Breda.

In 1801 werd de markgraafschap aangekocht door de Bataafse republiek en verloor het al zijn rechten.

In de 19e en 20e eeuw waren het de hoveniers die van belang waren in Bergen op Zoom. Zij stamden af van de katholieke immigranten uit de Vlaamse Kempen. Zij vormden een bepaalde klasse in de stad. Deze Bergse hoveniers waren vaak kleinere boeren die zich toewijdden op de behoeften van de militairen die in de stad verbleven. Helaas zijn er in de 20e eeuw meer dan 1000 militairen gesneuveld. Daarvoor is de Canadese militaire begraafplaats aangelegd.

Bergen op Zoom kent ook een kerkelijke geschiedenis. De oudste kerk is de Sint-Gertrudiskerk. Het bestaan hiervan gaat terug tot de 13e eeuw. Deze kerk is meerdere malen verwoest door brand en oorlogsgeweld. Uiteindelijk werd deze kerk een katholieke kerk. Naast de katholieke kerken bestonden er ook protestantse kerken, islamitische moskeeën en kloosters.

Zo kende Bergen op Zoom een noodkerk in 1918 toen zij in afwachting waren van de Lourdeskerk. Toen de Lourdeskerk in 1928 klaar was, werd de noodkerk gebruikt als parochiehuis en patronaat.

Deze noodkerk is nu omgetoverd tot een bruisende werkplek. In het Patronaat vindt inmiddels onze nieuwe vestiging van Raetsluy Advocaten plaats. Deze werkplek kent ook flexibele werkplekken. Dit zijn werkplekken waar mensen fysiek bij elkaar komen en hun creatieve gedachten laten vloeien. Als Raetsluy Advocaten willen wij, net zoals de andere ondernemers, ons netwerk uitbreiden, contacten leggen en samenwerken! Wij verwelkomen u graag aan Lourdesplein 1 te Bergen op Zoom.