ONDERNEMINGSRECHT

HET RECHT VOOR U EN UW ONDERNEMING

Ondernemingsrecht is een specialisme van Koert Gobbens.

Wat is ondernemingsrecht?

Onder het ondernemingsrecht vallen alle ondernemers die hun bedrijf uitoefenen en een een rechtspersoon zijn. Denk dus aan een ZZP’er, een B.V., een N.V.,maar ook een eenmanszaak, maatschap of V.O.F. Het is een onderdeel van het privaatrecht. Binnen Raetsluy zijn wij gedreven in het ondernemingsrecht. Mark van Essen is binnen Raetsluy de expert in ondernemingsrecht. We kunnen u helpen en adviseren over bijvoorbeeld de rechtsvorm van de onderneming die wordt opgericht.

Binnen het ondernemingsrecht kunnen we u daarnaast ook juridisch maatwerk geven met bijvoorbeeld het opstellen van een ondernemingsplan of het aannemen van werknemers.

Wij kunnen u helpen bij:

 • Opstellen en toetsen van algemene voorwaarden
  In de algemene voorwaarden staan alle algemene afspraken die van toepassing zijn zodra een overeenkomst wordt gesloten tussen de ondernemer en de afnemer. Hierbij kunt u denken aan de betaalwijze en -termijn, hoe een product of dienst wordt geleverd en welke garantie erop zit.

 • Overeenkomsten en statuten
  Binnen een onderneming kunnen er verschillende andere overeenkomsten en reglementen nodig zijn. Denk hierbij aan een bijvoorbeeld een  managementovereenkomst, maar ook het opstellen van arbeidsovereenkomsten zodra werknemers worden aangenomen. Deze overeenkomsten zijn de basis voor de onderneming. Hierbij kan ik u helpen om deze op te zetten.

 • Incasso’s
  Als een koper of afnemer van uw dienst of product niet betaalt, dan kan er een incasso worden opgestart. Dit is een traject waarmee u de debiteur toch beweegt om tot betaling over te gaan. We kunnen u helpen met dit traject en u adviseren hoe u dit het beste aan kan pakken.

 • Samenwerkingsvormen
  U wilt samenwerken met andere ondernemingen. Dit is natuurlijk een mooie kans. Wel is het belangrijk dat hierbij verschillende afspraken goed en duidelijk worden omschreven en genoteerd. Wij kunnen ondernemers hierbij begeleiden, van begin tot eind. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen:

  • Partnerschap
  • Fusie
  • Overname
  • Joint venture
  • Strategische samenwerking
 • Faillissement
  Als een onderneming niet loopt zoals gewenst, kan een faillissement aan de orde zijn. Bij faillissement wordt er door de curator gekeken naar hoe de schuldeisers kunnen worden betaald en worden er beslissingen gemaakt over het personeel en bijvoorbeeld huurovereenkomsten. Ik neem u mee door de procedure zodat alles goed kan worden afgesloten. Ook kan ik u helpen als er nog schulden bij jou privé moeten worden afgelost. Wist u dat een faillissement ook een goed pressiemiddel kan zijn bij een incasso?

 • Niet nakomen van verbintenissen
  Als er overeenkomsten niet worden nagekomen, dan helpen we met het het nakomen of beëindigen van de overeenkomst. Eventuele schade kan worden vastgesteld en geclaimd. Lees meer over het verbintenissenrecht.

Er komen dus veel juridische onderwerpen bij een onderneming opzetten kijken. Ik help u graag op weg. Neem gerust telefonisch contact op of vraag een kennismakingsgesprek aan. Dan bespreken we samen hoe ik u verder kan helpen!