VERBINTENISSENRECHT

ALLES OVER OVEREENKOMSTEN- EN CONTRACTENRECHT

Verbintenissenrecht is een specialisme van Koert Gobbens.

Wat is verbintenissenrecht?

Verbintenissenrecht gaat over alle privaatrechtelijke overeenkomsten en afspraken tussen particuliere personen of bedrijven. Denk daarbij aan koop, huur, lease etc. In het verbintenissenrecht zijn regels en wetten vastgelegd over hoe verbintenissen tot stand komen. Daarnaast staat er ook in waar een geldige verbintenis aan moet voldoen en wat er gebeurt als deze niet goed wordt nageleefd. Het is een onderdeel van het burgerlijk recht.

Het doel van een verbintenis is het verplichten dat beide partijen hun prestaties aan elkaar moeten verrichten. De problemen ontstaan vaak wanneer een van de partijen de verplichtingen niet nakomen.

Om dit soort problemen te voorkomen stellen wij contracten op waar alle afspraken duidelijk worden geformuleerd. Daarnaast controleren wij ook bestaande contracten. Als er een afspraak niet wordt nagekomen, dan kijken wij hoe we deze afspraken alsnog kunnen laten nakomen. Wanneer dit niet meer kan, dan zorgen wij dat de overeenkomst wordt beëindigd en verhalen wij eventuele schade op bij de partij.

Binnen Raetsluy is Koert de specialist als aankomt op huurrecht. Met het volgende soort overeenkomsten heeft hij veel ervaring:

 • Koop/verkoop
  Als koper of verkoper ondersteunen we u in het maken van overeenkomsten of controleren wij eventuele bestaande contracten.

 • Consumentenrecht
  Als consument heeft u ook rechten en soms plichten. Als u iets koopt, dan sluit u als het ware een overeenkomst af. Het consumentenrecht biedt regels die rechten en plichten van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Hiermee wordt u beschermd tegen de verkoper. Denk hierbij aan de garantie of retour brengen.

 • Aanneming van werk
  Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij een opdrachtnemer met de opdrachtgever iets verbindt. Hierbij zal er tegen betaling een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen en op te leveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gebouw of veranda. Ik kan assisteren bij het opzetten van een dergelijke verbintenis.

 • Huur/verhuur
  Ook als huurder of verhuurder helpen we bij het maken van of afsluiten van overeenkomsten. Hier zijn ook allemaal regels en wetten op het gebied van huur. Denk bijvoorbeeld aan de prijs van de huur, welke borg en vanaf welke datum. Niet alleen bij huizen, kantoren en kamers worden er overeenkomsten afgesloten, ook bij auto’s en andere zaken dat kan worden gehuurd is er een overeenkomst. Wij helpen u op alle gebieden.

 • Overeenkomst van opdracht/zzp’ers
  Wij helpen met alle wettelijke regels bij een overeenkomst van opdracht. Hierbij is er een opdrachtgever, een organisatie en opdrachtnemer, een zzp’er. Een dergelijke overeenkomst omvat diensten en ik kan assisteren bij het opstellen van de overeenkomst.

 • Franchise en handelsagenten
  Als franchise en handelsagent is het belangrijk om de overeenkomsten goed op orde te hebben. Het gaat uiteindelijk om jouw onderneming of product op de markt brengen. Wij helpen met de overeenkomsten maken voor franchise en handelsagenten.

 • Geldlening
  Bij een geldlening is het belangrijk dat alle afspraken goed worden genoteerd. Een geldlening kan binnen familieleden zijn, maar ook bij een bank. Wij helpen u met het op orde zetten van een overeenkomst een geldlening.

Ik bekijk samen met u wat er moet gebeuren door u of door de wederpartij. Als er iets is fout gegaan of er dreigt iets fout te gaan, dan sta ik u graag bij. Bel me gerust op, plan een gratis kennismakingsgesprek in of maak gelijk een afspraak.