ADVOCATEN

DE HIERNA GENOEMDE ADVOCATEN HEBBEN ZICH OP DE VOLGENDE HOOFD- (EN SUB) RECHTSGEBIEDEN IN HET RECHTSGEBIEDENREGISTER VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN GEREGISTREERD:

MR. LANGENBERG

Staat geregistreerd op personen- en familierecht en strafrecht;

MR. KONINGSVELD

Staat geregistreerd op burgerlijk recht, personen- en familierecht (bijzondere curator, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen en jeugdbeschermingsrecht), psychiatrisch patiëntenrecht en strafrecht (jeugdstrafrecht en TBS-zaken);

MR. GOBBENS

Staat geregistreerd op burgerlijk recht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoedrecht;

MR. VAN ESSEN

Staat geregistreerd op burgerlijk recht, arbeidsrecht en personen- en familierecht (collaborative divorce, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, mediation, ouderschap en erkenning).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

LARS LANGENBERG

“IN GOEDE HANDEN”

Lars is advocaat sinds 1994. Man van het eerste uur. 

 

Lars Langenberg is specialist strafrecht en daarnaast veel werkzaam in personen- en familierecht. Lars is geboren in 1969 en advocaat sinds 1994. Sinds 2001 is hij lid van de maatschap Raetsluy.

Na een aantal jaren een brede ervaring te hebben opgedaan in de algemene praktijk, is de nadruk steeds meer komen te liggen op het strafrecht.

In 2003 heeft hij de specialisatiecursus strafrecht gevolgd. Mensenrechten staan bij Lars hoog in het vaandel, hetgeen mede tot uiting kwam als bestuurslid van de Nederlandse tak van de stichting “Advocaten zonder Grenzen”. Daarnaast is Lars actief lid van Amnesty International.

ACTIVITEITEN:
Lid Nederlandse Vereniging Strafrechtadvocaten (NVSA)

OPLEIDINGEN:
– HEAO Breda, economisch-juridisch (1986 – 1991)
– Katholieke Universiteit Nijmegen, civiel recht (1991 – 1994)
– Specialisatie Strafrecht (2003)

FRANK KONINGSVELD

“24/7. GRONDLEGGER VAN RAETSLUY IN 1998”

Frank is advocaat sinds 1990. Een togadrager in hart en nieren. Hij was in 1998 de grondlegger van Raetsluy.

Frank Koningsveld is advocaat sinds 1990, in de tijd dat men als generalist werd opgeleid en van alle markten thuis diende te zijn. Daardoor heeft hij een brede blik op en de nodige kennis van de vele aspecten van het recht en weet zaken goed te verbinden en te analyseren.

Gaandeweg is hij specialist geworden in met name het straf- en jeugdrecht. In die hoedanigheid oefent hij het vak niet alleen als advocaat uit, maar ook als rechter-plaatsvervanger. Frank streeft naar een zo breed mogelijke benadering van een juridisch probleem, zodat in een vroeg stadium de nodige pijnpunten kunnen worden weggehaald en voor de volle 125% kan worden ingezet op een goed resultaat.

Frank is in 1998 de grondlegger geweest voor het huidige kantoor Raetsluy. In zijn privéleven staan passie voor sport en muziek centraal, naast de ambitie om een “petrolhead” te zijn.

NEVENACTIVITEITEN:

– Bestuurslid en medeoprichter stichting Opleiding Brabantse Advocaten
– Voorzitter Commissie van Toezicht PI Dordtse Poorten te Dordrecht, voorzitter en plv-voorzitter van beklagcommissie
– Lid commissie van Toezicht PI Vught en beklagrechter
– Lid Klankbordgroep Commissie van Toezicht
– Rechter-plaatsvervanger bij de – Rechtbank Rotterdam en Oost-Brabant, sector strafrecht en BOPZ
– Voorzitter Tuchtcommissie KNVB amateurvoetbal, afdeling Zuid
– Voorzitter Commissie Sexuele Intimidatie KNVB
– Lid Tuchtcommissie KNHB
– Voorzitter contactcommissie strafrecht Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant
– Lidmaatschap vakverenigingen NVSA, NVJA, tbs-advocaten 

KOERT GOBBENS

“KOERT IS ADVOCAAT BIJ RAETSLUY SINDS 2006. SINDS 2016 IS HIJ LID VAN DE MAATSCHAP.”

Koert is werkzaam op het gebied van het civiel recht. Met name in zaken betreffende onroerend goed. Thans is Koert specialist Arbeidsrecht.

Denk aan zaken op het gebied van huurrecht, nakoming of juist ontbinding van koopovereenkomsten, verborgen gebreken/non-conformiteit, naneming, burenrecht, erfdienstbaarheden, et cetera. Ook is hij werkzaam op het gebied van het meer algemene civiele recht. Denk aan zaken over algemene voorwaarden, contracten, incasso’s, ondernemingsrecht, et cetera.

Koert werkt bewust voor zowel bedrijven als particulieren. Zo houdt hij een brede blik op de rechtspraktijk. Koert streeft altijd naar een snelle en efficiënte oplossing. In goed overleg of, zo nodig, via een procedure.

Koert is geboren in 1980 en advocaat bij Raetsluy sinds 2006. Tijdens zijn studie was Koert als griffier werkzaam bij de rechtbank. Daar deed hij al veel ervaring op en groeide de overtuiging dat problemen vaak eenvoudiger kunnen worden opgelost als er snel bij de kern zou worden aangepakt. Door tijdig advies in te winnen en proactief te handelen, kunnen problemen bovendien vaak eenvoudig worden voorkomen. Koert staat u dan ook graag vanaf een zo vroeg mogelijk stadium bij.

Koert is lid van de vereniging van Huurrecht Advocaten en voltooide in 2012 de specialisatieopleiding Huurrecht. In 2018 voltooide hij de specialisatieopleiding Grotius onroerend goedrecht. Thans volgt hij de specialisatieopleiding Arbeidsrecht.

NEVENACTIVITEITEN:

– Lid Vereniging van Huurrecht advocaten
– Voorzitter Kwaliteitsforum Sint Martinusschool te Rucphen
– Lid en trainingscoordinator BNI Borchwerf
– Lid industriele Kring Rucphen.

OPLEIDINGEN:
– Universiteit Leiden, Nederlands Recht (2005)
– Specialisatieopleiding Huurrecht (2012)
– Specialisatieopleiding Grotius Onroerend goedrecht (2018)
– Specialisatieopleiding Arbeidsrecht universiteit Leiden (2019)

MARK VAN ESSEN

“MARK IS ADVOCAAT BIJ RAETSLUY SINDS 2020.”

Nadat hij tijdens zijn studie voor een groot advocatenkantoor in ‘s-Hertogenbosch heeft gewerkt en daarna bij een rechtsbijstandverzekeraar de nodige ervaring op heeft gedaan op diverse rechtsgebieden, is Mark in 2010 beëdigd als advocaat en vervolgens 10 jaar werkzaam geweest, eerst in dienstverband en later als zelfstandige, binnen een praktijk waar de nadruk lag op het personen- en familierecht en ondernemingsrecht. De aanpak van zaken is vooral oplossingsgericht, wat bereikt wordt door onderhandelen en, indien nodig, procederen.

Naast advocaat is Mark ook mediator, waarbij hij partijen begeleid met het werken aan een oplossing die door beide partijen gedragen wordt.

NEVENACTIVITEITEN:

– Lid Tuchtcommissie KNVB amateurvoetbal, afdeling Zuid

OPLEIDINGEN:
– Universiteit van Tilburg, Nederlands Recht (2008)
– Beroepsopleiding Registermediator (2019)
– Beroepsopleiding Familiemediator (2019)