ARBEIDSRECHT

WIJ WERKEN IN ARBEIDSRECHT ZEER BEWUST VOOR ZOWEL PARTICULIEREN ALS ONDERNEMINGEN

Wat is arbeidsrecht?

Bij het aangaan van een arbeidsrelatie, worden de te maken afspraken vaak  gezien als niet meer dan een formaliteit. Toch is dat wel het moment om zaken goed af te spreken en goed te kijken of er niets over het hoofd wordt gezien. Of u nu werkgever bent, of werknemer. Raetsluy is u daar graag bij van dienst.

Goede afspraken of niet, uiteraard kan er altijd een conflict ontstaan. Dat is nooit 100% te voorkomen. Het is dan natuurlijk wel fijn dat zo’n conflict snel en zonder een al te langdurig proces kan worden opgelost. Het is daarbij altijd raadzaam om uw rechten goed te laten toetsen en uw belangen goed te laten behartigen door een arbeidsjurist. Raetsluy schetst graag uw kansen en risico’s.

Om een brede blik op de praktijk te houden,  werkt  Raetsluy bewust voor zowel particulieren als ondernemingen. Wij vinden het van groot belang om de praktijk steeds te blijven zien vanuit deze twee tegengestelde perspectieven. Zo weten we waar de pijnpunten en de belangen aan de kant van de tegenpartij liggen en houden we een brede blik op de arbeidsrechtpraktijk. Dat is altijd handig! 

Raetsluy biedt op verschillende momenten steun aan; zowel preventief als ondersteunend bij een conflict. Het liefst voorkomen we samen met u een conflict en worden problemen op voorhand getackeld. Als er toch conflicten zijn of dreigen te ontstaan zijn, dan kan Raetsluy ondersteunen bij het zo goed en snel mogelijk afhandelen. Door middel van een regeling, of door middel van een procedure. 

wat is het arbeidsrecht precies?

Arbeidsrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen een werkgever en werknemer regelt. 

Raetsluy kan concreet bijstaan bij de volgende onderwerpen:

 • Opstellen en toetsen van overeenkomsten
  Een arbeidsovereenkomst omvat veel aspecten. Denk aan: de contractduur: bepaalde of onbepaalde tijd, het aantal vakantiedagen, de duur van de opzegtermijn, het salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, etc.. Raetsluy kan ondersteunen bij het opzetten van of toetsen van overeenkomsten.
 • Beëindiging van overeenkomsten
  De beëindiging van een samenwerking is vaak een vervelende situatie voor zowel de werkgever als de werknemer, vooral bij ontslag op staande voet. Raetsluy kijkt samen met u naar de beste oplossing. Lukt het niet om in onderling overleg tot een goede vaststellingsovereenkomst te komen, dan worden in een procedure – bij het UWV of bij de rechtbank (kantonrechter) uw belangen zo goed en stevig mogelijk behartigd.
 • Inrichten van het personeelsdossier
  Als werkgever bent u al snel verplicht om een personeelsdossier te voeren. Hierin zijn bijvoorbeeld belangrijk: het veilig bewaren van administratieve en fiscale gegevens en vastleggen hoe de werknemer functioneert. Gezien de gevoeligheid van de data en ook het belang van een goede dossieropbouw is het raadzaam een advocaat in te schakelen.

 • Arbeidsconflicten
  Zoals bij elke relatie kunnen er wrijvingen ontstaan. Bijvoorbeeld bij disfunctioneren of rond arbeidsongeschiktheid. Raetsluy denkt graag met u mee.

 • Flexibele arbeidsrelaties
  Denk aan een uitzendkrachten, freelance, min/max aantal uren, etc. Raetsluy kan begeleiden in het adviseren en het opstellen van dergelijke overeenkomsten.

 • Opstellen en toetsen van concurrentie en/of -relatiebeding
  Met een concurrentiebeding wilt u verhinderen dat uw concurrent zijn voordeel doet met de kennis die uw werknemer bij uw bedrijf heeft opgedaan. Een relatiebeding voorkomt dat uw werknemer relaties uit uw netwerk meeneemt.

 • Medezeggenschap en OR-vraagstukken
  Weet u of u verplicht bent tot het oprichten van een ondernemingsraad? Weet u of uw werkgever het is? Wat zijn de rechten en plichten? Raetsluy denkt graag met u mee.

 • Rechten en plichten bij ziekte werknemer
  Arbeidsongeschiktheid is voor zowel werkgever als werknemer vervelend. Beide partijen hebben rechten en plichten, niet in de laatste plaats in het kader van reïntegratie.

Heeft u een (dreigende) situatie binnen het arbeidsrecht waar u ondersteuning bij nodig heeft? Raetsluy kan u verder helpen. Neem gerust contact op voor het onderzoeken van de mogelijkheden. In een eerste kennismakingsgesprek kan vaak al veel duidelijk worden. De koffie staat klaar!