PSYCHIATRISCH PATIËNTENRECHT

HET KAN VOORKOMEN DAT U ONGEWILD IN GEESTELIJKE PROBLEMEN VERZEILD RAAKT

Psychiatrisch patiëntenrecht is een specialisme van Frank Koningsveld.

Het psychiatrisch patiëntenrecht

Als deze problemen u boven het hoofd groeien, kan het zelfs gebeuren dat u gedwongen opgenomen wordt. Indien u geestelijke problemen heeft die nadeel veroorzaken en u daarin niet vrijwillig kunt worden geholpen, kan de rechter u gedwongen opnemen. Bij een gedwongen opname of verplichte zorg krijgt iemand tegen zijn of haar zin een behandeling of opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Op 1 januari is hiervoor een nieuwe wet ingegaan. De wetgeving voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking wijkt af.

Als iemand een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt, kan een verplichte behandeling noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld als u agressief bent, overmatig drugsgebruik, psychoses of anorexia. Dit hoeft niet altijd een gedwongen opname te zijn. Iemand kan bijvoorbeeld ook verplicht worden om regelmatig naar een instelling terug te komen om, bijvoorbeeld, medicijnen te krijgen. Soms kan een gedwongen opname ook genoodzaakt zijn om een crisis te voorkomen. Een verzoek kan ingediend worden door uw partner of uw familie, maar ook door de officier van justitie kan een verzoek indienen; op eigen initiatief of op aandringen van bijvoorbeeld hulpverleners.

Een gedwongen opname is een van de meest ingrijpende maatregelen die een mens kan overkomen. Vandaar dat gedegen rechtsbijstand vanaf het eerste moment noodzakelijk is. U heeft namelijk, ook tijdens een gedwongen opname, nog altijd rechten. Zo moet de zorg bijvoorbeeld goed bij u passen en heeft u en de familie recht op inspraak in de zorg en nazorg. Uw familie en dierbaren hebben het beste met u voor en zien u graag herstellen.

Er zijn strenge regels verbonden aan een gedwongen opname. Frank Koningsveld is gepokt en gemazeld in dit rechtsgebied sinds 1990 en kan u aan de hand nemen in de procedure. Ook als rechter-plaatsvervanger houdt hij zich met dit rechtsgebied bezig. Schroom dus niet om hem te bellen, al is het maar om een second opinion te verkrijgen of een vrijblijvend advies. Ook kunt u gratis een kennismakingsgesprek aanvragen.