ERFRECHT

LAAT ONS u ONTZORGEN IN DEZE DROEVIGE TIJD

Erfrecht is een specialisme van Frank Koningsveld.

Het erfrecht

Het overlijden van een dierbare is erg emotioneel. In deze tijd kunt u steun vinden bij uw dierbaren om samen deze moeilijk tijd door te komen. Helaas kan een emotionele situatie soms ook zorgen voor conflicten tussen elkaar. In deze situatie komt ruzie over de nalatenschap helemaal niet uit. Het is dan prettig om aan de hand te worden genomen door een deskundige op het gebied van erfrecht. U hoeft u dan even niet druk te maken over vragen als: Waar heb ik recht op? Of: Is er een testament?

Zo ja, wat staat daar in? Wat is een executeur? Moet ik bij de afwikkeling van de nalatenschap bij de notaris of bij de rechter zijn? Allemaal vragen waarop wij het antwoord kunnen geven. Frank Koningsveld is binnen het kantoor degene die u van advies kan voorzien.

Frank Koningsveld werkt al sinds 1990 als advocaat en was in 1998 grondlegger van Raetsluy. Een van mijn specialismen is erfrecht. Wij kunnen bijstaan als een conflict is opgetreden, maar wij kunnen ook adviseren op voorhand, om een conflict te voorkomen. Het is handig om het regelwerk bij één persoon weg te leggen, zeker als er meerdere erfgenamen zijn. Het kan zijn dat er in het testament een executeur is opgesteld. Deze persoon zal dan optreden om de verdeling in goede orde te laten verlopen. Als er geen testament is opgesteld wordt de verdeling door de wet bepaald. Ook kan het zijn dat er een conflict ontstaat tijdens de verdeling.

Met de volgende zaken kunt u bij mij terecht:

 • Afwikkeling van nalatenschap/erfenis en verdeling van gemeenschappen
  De verdeling van de erfenis verloopt in een aantal stappen: bepaling van de waarde van de erfboedel, afbetaling van een eventuele schulden en verkoop van spullen en de uiteindelijke verdeling. Wij kunnen u bijstaan in dit proces.

 • Aanvaarding en verwerping van de nalatenschap
  U kunt als erfgenaam besluiten om het nalatenschap te accepteren, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Als u de erfenis wilt weigeren of beneficiair wilt aanvaarden, dan moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Er zijn verschillende redenen om een erfenis niet te aanvaarden, wij kunnen helpen bij dit besluit.

 • Wettelijke verdeling/ouderlijke boedelverdeling
  Dit is hetzelfde als wat vroeger het langstlevende testament heette. Dit houdt in dat de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene is. De kinderen kunnen pas aanspraak doen op de erfenis als de partner ook is overleden. Dit moet tegenwoordig vastgesteld worden in het testament. Hier kunnen wij u bij assisteren en ook bij de verdeling van de erfenis na overleden van de langstlevende.

 • Uitleg van het testament
  Is er een opgesteld testament, maar heeft u uitleg nodig? Dan kunnen we samen met u het testament doornemen.

 • Positie vereffenaar en executeur
  Zoekt u iemand die uw erfenis kan verdelen nadat u overleden bent? Dan kunnen wij als executeur optreden voor u en uw dierbaren.

 • Legitieme portie
  De legitieme portie is het gedeelte van de erfenis van de ouder waar het kind altijd recht op heeft, ook als het kind onterft is. Een kind kan zelf bepalen of hij hier wel of geen beroep op doet. Wij kunnen u hierbij assisteren.

 • Rekening en verantwoording
  Dit houdt in dat de gevolmachtigde verantwoording af moeten leggen in het kader van de afwikkeling van de erfenis aan de overige erfgenamen. Dit kunnen wij voor u overnemen.

 • Mediation
  Ons kantoor werkt nauw samen met een gecertificeerde mediator. Zeker in erfeniskwesties is het de overweging waard om een mediator in te zetten in plaats van een langdurige procedure aan te gaan.

Heeft u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Ons kantoor werkt daarnaast nauw samen met een gerenommeerd notariskantoor, die u verder kan helpen bij het opstellen van een testament.

Heeft u een situatie binnen het erfrecht waar ondersteuning bij nodig hebt? Wij kunnen u verder helpen. U hoeft niet direct een zaak te beginnen, u kunt ook eerst een kennismakingsgesprek aanvragen of gewoon even bellen om te overleggen. Dan kunnen we samen bepalen of wij jou kunnen helpen!