STRAFRECHT

EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE

Strafrecht is een specialisme van Frank koningsveld en Lars Langenberg.

Wat is Strafrecht?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U kunt zomaar (ongewild) betrokken raken bij een vechtpartij of een verkeersongeluk. In dat geval is het niet uitgesloten dat u als verdachte wordt aangemerkt. Het zijn van een verdachte is in Nederland met een aantal waarborgen omkleed. Die waarborgen omvatten onder meer het recht op bijstand van een advocaat. De bijstand kan bijvoorbeeld gewenst zijn bij een verhoor op het politiebureau.

Indien u als verdachte wordt vervolgd en zich dient te verantwoorden bij de Officier van Justitie (OvJ) of de strafrechter, dan is het van belang dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en plichten. Wij (Frank Koningsveld en Lars Langenberg) kunnen u hierover adviseren als strafrecht advocaat. Wij kunnen u ook bijstaan tijdens een (straf)zitting en bij de OvJ of de rechter een goed woordje voor u doen. Het is van belang vanaf het begin gelijk wordt bijgestaan door een advocaat, gespecialiseerd in het gebied van strafrecht. Zo weet u waar u aan toe bent. Heeft u een vraag, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij zijn ervaren specialisten op het gebied van strafrecht. Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan voor u klaar. Deze service bieden wij aan doordat wij als team aan uw zaak werken en omdat u nooit weet wanneer u in aanmerking komt het strafrecht. Het is fijn als er dan gelijk iemand voor u klaar staat.

Wij zijn specialisten op de volgende gebieden in het strafrecht:

 • TBS-zaken
  TBS is de afkorting van terbeschikkingstelling. Er kan TBS worden opgelegd door een rechter indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De TBS-maatregel wordt elke 2 jaar opnieuw door een rechter bekeken. U kunt zich alsdan door één van onze advocaten laten bijstaan.

 • Penitentiair recht
  Bent u in een huis van bewaring, gevangenis of tbs-instelling gekomen? Dan heeft u alsnog rechten. Ontstaat er een meningsverschil over de rechten, opgelegde maatregelen, of de beslissingen van een gevangenisdirecteur of selectiefunctionaris? Dan kunnen wij u helpen om uw klachten te verhelpen.

 • Jeugdstrafrecht
  Jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden veroordeeld op basis van het jeugdstrafrecht. Sommige regels wijken een beetje af van het gewone volwassenenstrafrecht. Als uw kind te maken krijgt met het jeugdstrafrecht komt uw kind voor een kinderrechter. Wij helpen u en uw kind in de procedure van het jeugdstrafrecht.

 • Fiscaal en economisch strafrecht
  Bij fiscaal en/of economisch strafrecht gaat het in principe altijd om zaken met geld. Hierbij kan worden gedacht aan accijnsontduiking of belastingontduiking. Wanneer u hiermee te maken krijgt, adviseren en helpen wij u graag. 

 • Milieuzaken
  Ook als u verdachte bent van een milieudelict kunnen wij u helpen. Bij milieudelicten kunnen individuele personen worden verdacht, maar vaak is dit een onderneming. Milieudelicten zijn onder meer: geluidshinder, afvalstoffen lozen in te hoge concentraties, asbestzaken, enzovoort.

 • Fraude
  Fraude is een vorm van bedrog. Hierbij is er opzettelijke misleiding om hier een oneerlijk voordeel uit te verkrijgen. Hier speelt geld niet altijd een rol. Er zijn verschillende vormen van fraude. Denk aan oplichting, flessentrekkerij,  vastgoedfraude, faillissementsfraude en identiteitsfraude.

 • Verkeerszaken
  Bij verkeerszaken kan er worden gedacht aan onder invloed van alcohol of drugs rijden, te hard rijden, het veroorzaken van een verkeersongeval of doorrijden na een aanrijding. Deze zaken kunnen buiten de rechter om worden afgedaan. De meer ernstige zaken komen wel bij de rechter.

Wij helpen u als u voor de rechter moet verschijnen. Maar ook vooral in de voorfase van dit proces. Het is heel belangrijk om verdere strafvervolgingen te voorkomen. Naast de rechtszaken verlenen wij ook rechtsbijstand aan verdachten die op het politiebureau belanden en een advocaat nodig hebben.

u hoeft niet direct een zaak te beginnen, u kan ook eerst een kennismakingsgesprek aanvragen of gewoon even bellen om te overleggen. Dan kunnen we samen bepalen of we jou kunnen helpen!