PERSONEN EN FAMILIERECHT

CONFLICTEN BINNEN UW FAMILIE OF RELATIE ZIJN AL VERVELEND GENOEG ZONDER PAPIERWERK

Personen en familierecht is een specialisme van Frank Koningsveld, Lars Langenberg en Mark van Essen.

Wat is personen en familierecht?

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich o.a. bezighoudt met geboorte, afstamming, huwelijk en echtscheiding. Het geeft regels voor de procedures op het gebied van boedelverdeling, partner- en kinderalimentatie, co-ouderschap en pensioenaanspraken. Ongeveer de helft van de gerechtelijke procedures heeft betrekking op dit rechtsgebied. 

Een conflict met een dierbare kan u enorm aan het hart gaan. Door de emotionele omstandigheden is het lastig om juiste beslissingen te nemen. Daarom is het fijn om aan de hand genomen te worden door een advocaat, die uw belangen kan behartigen. 

Bij Raetsluy werken drie advocaten die hun sporen op het gebied van het personen- en familierecht ruimschoots hebben verdiend: Frank Koningsveld, Lars Langenberg en Mark van Essen. Frank, Lars en Mark hebben jaren ervaring met echtscheidingsprocedures in de breedste zin van het woord. Ons doel is u een goede nachtrust te bezorgen, in de wetenschap dat uw zaak in goede handen is.

Wij zijn bijzonder ervaren in de volgende situaties:

 • Echtscheidingen
  Een echtscheiding kan op elk moment aangevraagd worden en begint met een verzoek bij de rechter. Dat kan op gemeenschappelijk verzoek (samen 1 advocaat) of op verzoek van één partij. Er moeten afspraken worden gemaakt over o.a. de kinderen en de verdeling van uw inboedel. Komt u er samen niet uit? Dan kunnen wij helpen in de vorm van mediation of als echtscheidingsadvocaat (ook als uw ex-partner een eigen bedrijf heeft).

 • Verbreken geregistreerd partnerschap
  Een geregistreerd partnerschap kan beëindigd worden zonder rechter, als u het samen eens bent en geen kinderen hebt. Indien u het niet eens wordt met elkaar en/of in het geval er kinderen zijn, dan wordt het partnerschap door een rechter ontbonden. Wij kunnen u desgewenst met raad en daad bijstaan.

 • Verbreken samenwoning
  De wet biedt geen regeling die de juridische verhouding tussen samenwonenden regelt. Er vindt alleen verdeling plaats als u bijvoorbeeld samen een huis gekocht hebt. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen. Wij kunnen met u meekijken en de zaak  bij voorkeur buiten de rechter om proberen te regelen. Mocht dit niet lukken dan kunnen wij u als advocaat bijstaan voorafgaand en tijdens een procedure.

 • Bijzondere curator
  Een bijzonder curator komt op voor de belangen van het kind, zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Bent u in scheiding en komt uw kind hierdoor in de knel? Of heeft het kind een conflict met de ouders of voogd? Dan kan zowel het kind als de ouders een verzoek indienen om een bijzondere curator te benoemen. Wij kunnen dit voor u doen.

 • Alimentatiezaken
  Wanneer partners besluiten te scheiden, dan kan er sprake zijn van een alimentatieplicht t.b.v. de kinderen en/of de ex-partner. Wij kunnen u helpen met het vaststellen van het wettelijke alimentatiebedrag. Ook kunnen wij van dienst zijn als u een lopende alimentatieregeling wilt aanpassen. 

 • Omgangsregelingen
  Bij een echtscheiding komt veel kijken, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Ouders kunnen en mogen zelf beslissen welke omgangsregeling zij het meeste in het belang van hun kind of kinderen achten, maar mocht u er samen niet uitkomen kan een extra paar oren en ogen fijn zijn.

 • Ouderschapsplan
  Bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hier worden afspraken over onder andere zorg, opvoeding, bezoekregeling en kinderalimentatie opgenomen. Een ouderschapsplan biedt rust en wij kunnen u hiermee helpen.

 • Ouderschap en erkenning
  De erkenning van een kind houdt in dat u het kind als uw eigen kind erkent, als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Wij kunnen u hierbij adviseren en  assisteren.

 • Jeugdbeschermingsrecht
  Jeugdbeschermingsrecht omvat alle regels die van toepassing zijn op minderjarigen, bijvoorbeeld als die een strafbaar feit hebben gepleegd. Wij kunnen optreden als advocaat voor het kind.

Heeft u een situatie binnen het personen- en familierecht waar u ondersteuning bij nodig heeft? Ik kan u verder helpen. U hoeft niet direct een zaak te beginnen, u kan ook eerst een kennismakingsgesprek aanvragen of gewoon even bellen om te overleggen. Dan kunnen we samen bepalen of ik jou kan helpen!