ONDERNEMINGSRECHT

HET RECHT VAN EN VOOR DE ONDERNEMER EN DIENS ONDERNEMING.

Raetsluy kan u adviseren over de rechtsvorm en u begeleiden bij de oprichting.

Het vooraf vastleggen van die samenwerkingsverbanden is van het grootste belang. Op dit terrein verricht Raetsluy juridisch maatwerk, bijvoorbeeld door een plan op te stellen.

Helaas ontstaan er nog al eens geschillen over de onderneming zelf, alsmede geschillen tussen de belanghebbenden bij de onderneming, zoals vennoten, aandeelhouders en bestuurders. Wij hebben ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures. Dat geldt ook voor procedures over bestuurdersaansprakelijkheid.

Ondernemingsrecht is een specialisatie van:

KOERT GOBBENS

ONROEREND GOED RECHT

OF HET NU GAAT OM UW PRIVÉWONING OF OM UW BEDRIJFSPAND

U wordt vaak onverwacht geconfronteerd met allerlei problemen op het gebied van het onroerend goed recht.

Onze specialist op dat terrein, met huurrecht in het bijzonder, Koert Gobbens, helpt u als ondernemer en/of als particulier graag bij het oplossen van die eventuele problemen. En liever nog bij het zoveel mogelijk voorkomen daarvan!

– huur en verhuur
– koop en verkoop
– verborgen gebreken
– bouwrecht
– aanneming
– erfdienstbaarheden
– burengeschillen
– de WABO (omgevingsvergunningen)

Het behoud en het rustige genot van het dak boven uw hoofd is een groot goed. Koert waarborgt het met en voor U!

Onroerend goed recht is een specialisatie van::

KOERT GOBBENS

ARBEIDSRECHT

WIJ WERKEN IN ARBEIDSRECHT ZEER BEWUST VOOR ZOWEL PARTICULIEREN ALS ONDERNEMINGEN

Wij vinden het van groot belang om de praktijk steeds te blijven bezien vanuit deze twee tegengestelde perspectieven.

Wij kunnen u op de volgende gebieden bijstaan:

– ontslagprocedures en schadevergoeding
– arbeidsovereenkomsten (opstellen en beoordelen)
– concurrentiebedingen
– rechten en plichten van de zieke werknemer
– problemen rondom loon aangepast
– de bijzondere rechtspositie van de directeur
– medezeggenschap (ondernemingsraden)
– collectief arbeidsrecht (CAO)
– de werknemer tijdens faillissement
– overdracht van een onderneming

Arbeidsrecht is een specialisatie van:

KOERT GOBBENS

MARK VAN ESSEN

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

VOLGENS DE LAATSTE CIJFERS LOOPT ÉÉN OP DE DRIE RELATIES STUK. IN DE RELATIEBREUK GAAT VAAK GEPAARD MET EEN HOOP PAPIERWERK, WAAR NIEMAND, ZEKER OP DAT MOMENT NIET, OP ZIT TE WACHTEN.

Het is prettig dat u dan wordt bijgestaan door iemand met verstand van zaken die u langs alle juridische obstakels leidt.

Bij Raetsluy werken twee advocaten die hun sporen op het gebied van het personen- en familierecht ruimschoots hebben verdiend: Frank Koningsveld en Lars Langenberg. Frank en Lars hebben jaren ervaring met echtscheidingsprocedures in de breedste zin van het woord. Ze kunnen u helpen bij de totstandkoming van een ouderschapsplan, bij alle alimentatieberekeningen, bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. (ook in het geval dat u en/of uw ex-partner een eigen bedrijf heeft). Het doel is u een goede nachtrust te bezorgen, in de wetenschap dat uw zaak in goede handen is.

Frank Koningsveld en Lars Langenberg kunnen nu uiteraard ook van dienst zijn indien u een lopende alimentatieverplichting tegen het licht wilt houden, in het geval er gewijzigde omstandigheden zijn (denk bijvoorbeeld aan het verlies van uw baan of arbeidongeschiktheid). Ook wijzigingen in de verdeling van de zorgtaken kunt u aan Frank en Lars voorleggen.

ONDER PERSONEN- EN FAMILIERECHT VALT ECHTER NOG VEEL MEER. DENK AAN:

– Wijziging van de voor- en achternaam;
– Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;
– Ondercuratelestelling of bewind;
– Onenigheid over de uitvoering van het convenant of ouderschapsplan (gezag, hoofdverblijf, co-ouderschap, omgang);

Personen- en Familierecht is een specialisatie van:

LARS LANGENBERG

FRANK KONINGSVELD

MARK VAN ESSEN

STRAFRECHT

EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE

Het is niet heel ondenkbeeldig dat u ongewild in aanraking komt met het strafrecht. Het is van groot belang dat u van meet af wordt bijgestaan door een specialist op dat gebied.

Met Lars Langenberg en Frank Koningsveld heeft Raetsluy twee ervaren specialisten in huis, die u “24/7” bijstaan. Deze service kunnen wij u bieden, omdat wij in teams aan uw zaak kunnen werken.
Wij zijn altijd goed bereikbaar en staan voor u klaar.

Wij verlenen u uiteraard deskundige bijstand als u voor de rechter moet verschijnen. Maar wij doen dat zeker ook in de voorfase van het strafproces. Het is minstens zo belangrijk om te proberen verdere strafvervolging juist te voorkomen. Tevens verlenen wij rechtsbijstand aan verdachten die door justitie in voorlopige hechtenis worden genomen en op het politiebureau belanden.

VERDER ZIJN WIJ ERVAREN IN DE VOLGENDE ONDERWERPEN:


– TBS-zaken
– penitentiair recht (rechtspositie van gedetineerden)
– jeugdstrafrecht
– fiscaal en economisch strafrecht
– milieuzaken
– fraude
– verkeerszaken

Strafrecht is een specialisatie van:

FRANK KONINGSVELD

LARS LANGENBERG

VERBINTENISSENRECHT

HET VERBINTENISSENRECHT IS EEN BREED WERKTERREIN

Het regelt de rechtsverhouding tussen twee partijen. Of deze nu ondernemer, particulier of overheid zijn.

Denk aan een verhouding die voortvloeit uit een gesloten overeenkomst of een die voortvloeit uit de wet (bijvoorbeeld schadevergoeding na onrechtmatige daad). Het komt maar al te vaak voor dat een partij aan een ander een prestatie verschuldigd is, maar die verplichting niet nakomt.

Raetsluy bekijkt samen met u wat nu eigenlijk moe(s)t gebeuren, door u of door de wederpartij. Is daarbij iets fout gegaan of dreigt daarbij iets fout te gaan, dan staan we u graag bij. Die verbintenis gaan we graag aan.

U KUNT HIERBIJ DENKEN AAN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN:


– koop / verkoop
– consumentenrecht
– aanneming van werk
– huur / verhuur
– overeenkomst van opdracht / zzp-ers
– franchise en handelsagenten
– geldlening

Verbintenissenrecht is een Specialisatie van:

LARS LANGENBERG

KOERT GOBBENS

PSYCHIATRISCH PATIENTENRECHT

HET KAN VOORKOMEN DAT U ONGEWILD IN GEESTELIJKE PROBLEMEN VERZEILD RAAKT.

Als deze problemen u boven het hoofd groeien, kan het zelfs gebeuren dat u gedwongen opgenomen wordt.

Een gedwongen opname is een van de meest ingrijpende maatregelen die een mens kan overkomen. Vandaar dat gedegen rechtsbijstand vanaf het eerste moment noodzakelijk is. Frank Koningsveld is gepokt en gemazeld in dit rechtsgebied sinds 1990. Ook als rechter-plaatsvervanger houdt hij zich met dit rechtsgebied bezig. Schroom dus niet om hem te bellen, al is het maar om een second opinion te verkrijgen of een vrijblijvend advies.

Psychiatrisch Patientenrecht is een specialisatie van:

FRANK KONINGSVELD

VREEMDELINGENBEWARING

HET KAN VOORKOMEN DAT U NEDERLAND INREIST ZONDER DAT U OVER DE JUISTE REIS- EN VERBLIJFSDOCUMENTEN BESCHIKT.

Dat kan ertoe leiden dat u in vreemdelingenbewaring wordt genomen.

Als het tegenzit, kan het maanden duren voordat er duidelijkheid over uw detentie bestaat.

 

Tijdige rechtsbijstand is in dat verband onontbeerlijk. Frank Koningsveld is gepokt en gemazeld in dit rechtsgebied sinds 1995. Vrijheidsbeneming is enorm ingrijpend en moet tot het uiterste beperkt blijven.

Vreemdelingenbewaring is een specialisatie van:

FRANK KONINGSVELD

CIVIEL RECHT

HET CIVIEL RECHT IS EEN BREED WERKTERREIN. RAETSLUY BESTRIJKT HET HELEMAAL.

Het civiele recht regelt de rechtsverhouding tussen twee partijen.

Of deze nu ondernemer, particulier of overheid zijn. Denk aan een verhouding die voortvloeit uit een gesloten overeenkomst of een die voortvloeit uit de wet (bijvoorbeeld schadevergoeding naar onrechtmatige daad).

Het komt maar al te vaak voor dat een partij aan een ander in prestatie verschuldigd is, maar die verplichting niet nakomt. Raetsluy bekijkt samen met u wat nu eigenlijk moe(s)t gebeuren, door u of door de wederpartij. Is daarbij iets fout gegaan of dreigt daarbij iets fout te gaan, daar staan we graag bij. Die verbintenis gaan wij graag aan.

Civiel recht is een specialisatie van:

KOERT GOBBENS

ERFRECHT

NEDERLAND VERGRIJST. MEER MENSEN KOMEN TE OVERLIJDEN.

Helaas komt het vaak voor dat erfgenamen met elkaar in de clinch liggen over de erfenis.

Het overlijden van een dierbare is al emotioneel genoeg. Ruzie over de nalatenschap komt dan helemaal niet uit. Het is in dit soort situaties prettig als u aan de hand wordt genomen door een deskundige op het gebied van erfrecht. Waar heeft u recht op? Wat is een legitieme portie? Is er een testament?

Zo ja, wat staat daar in? Wat is een executeur? Moet ik bij de afwikkeling van de nalatenschap bij de notaris of bij de rechter zijn? Allemaal vragen waarop wij het antwoord kunnen geven. Frank Koningsveld is binnen het kantoor degene die u van advies kan voorzien. Natuurlijk ook op voorhand, om later problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor meer informatie kunt u bij hem terecht.

Erfrecht is een specialisatie van:

FRANK KONINGSVELD