BLOG

AGENTEN IN HET ‘NIEUWE’ VERDACHTENBANKJE

‘Artikel over het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar & actualisering van de Ambtsinstructie’

Politieagenten hebben een bijzondere positie in onze samenleving. Waar burgers in sommige situaties een stapje terug moeten zetten, dienen agenten juist te handelen in precaire situaties. Bij het optreden in deze situaties komt er ook weleens geweld aan te pas. Agenten hebben de geweldsbevoegdheid om te kunnen handelen in deze situaties. De huidige wetgeving doet geen recht aan deze bijzondere positie. Agenten kunnen namelijk voor hetzelfde commune delict worden vervolgd als burgers, bijvoorbeeld voor doodslag.

Download PDF Agenten in het ‘nieuwe’ verdachtenbankje