Hof van Justitie van Europa laat zich uit over de vereisten van de bestelknop op een webshop

2022-05-16T09:36:17+00:00

In Nederland worden, met het oog op bescherming van de consument, vele vereisten gesteld aan een webshop. Deze vereisten zijn te vinden in artikel 6:230g e.v. BW. Recent heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgelaten over de verplichting om het voor de consument duidelijk te maken dat deze een betalingsverplichting aangaat bij een online [...]