In Nederland worden, met het oog op bescherming van de consument, vele vereisten gesteld aan een webshop. Deze vereisten zijn te vinden in artikel 6:230g e.v. BW. Recent heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgelaten over de verplichting om het voor de consument duidelijk te maken dat deze een betalingsverplichting aangaat bij een online aankoop. Het inrichten van de bestelomgeving wordt in de praktijk op verschillende manieren vorm gegeven. De uitspraak zal er waarschijnlijk toe leiden dat er veel bestelknoppen op websites aangepast moeten worden.

Waaraan moet een webshop voldoen?

De verkoper dient de consument voorafgaand de aankoop een grote hoeveelheid aan informatie te verschaffen. Denk hierbij aan de prijs, de wijze van betaling, de wijze van levering en dergelijke. Daarnaast gelden er meer vereisten voor de webshop met betrekking tot de informatieverschaffing. Een aantal van de belangrijkste informatieverplichtingen hebben betrekkingen op de volgende zaken: ontbinding, retourneren, terugbetaling en het plaatsen van de bestelling (betalingsverplichting). Over dat laatste heeft het Europees Hof van Justitie zich recent uitgelaten.

Het moet voor de consument duidelijk zijn dat deze een betalingsverplichting aangaat
Het is de verkoper verplicht vlak voor het plaatsen van een online bestelling de belangrijkste zaken van de overeenkomst te tonen, zoals de totaalprijs en de duur van de overeenkomst. Daarnaast moet het voor de consument duidelijk zijn dat er na het plaatsen van de bestelling ook door hem betaald moet worden, dat hij aldus een betalingsverplichting aangaat. Op de bestelknop, de knop voor het plaatsen van een bestelling, moet staan ‘bestelling met betalingsverplichting’ of een ‘overeenkomstige ondubbelzinnig formulering waaruit duidelijk blijkt dat een betalingsverplichting wordt aangegaan’.  In een heel aantal gevallen wordt niet op de bestelknop vermeld dat er ook betaald moet worden. Zo ook bij de zaak die bij het Europees Hof van Justitie aanhangig was gemaakt.[1] Het lijkt niet voldoende te zijn dat er ergens anders in het bestelproces benoemd staat dat betaald moet worden.

 

Europees Hof van Justitie[2]
Op 19 juli 2018 heeft een consument via booking.com gezocht naar hotelkamers in Krumhorn-Greetsiel. In het zoekresultaat verschenen onder meer hotelkamers van het Hotel Goldener Anker. De consument had op de afbeelding van dat hotel geklikt, waarna de beschikbare kamers werden weergegeven en de aanvullende informatie over onder meer de faciliteiten van het hotel en de prijzen die het hotel voor de gekozen periode aanbood. De consument besloot vier dubbele kamers te boeken en heeft, na op de knop “Ik ga boeken” te hebben geklikt, zijn persoonsgegevens en de namen van de andere gasten ingevuld. Vervolgens heeft hij geklikt op de knop met de woorden “Voltooi boeking”. De consument is niet op de overeengekomen data verschenen in Hotel Goldener Anker.

Het hotel heeft conform haar algemene voorwaarden annuleringskosten van 2.240 euro in rekening gebracht bij de consument. Dit bedrag is niet voldaan door de consument en het hotel heeft daarop bij het Amstgericht Bottrop (rechter in eerste aanleg in Duitsland) beroep ingesteld tot invordering van het dat bedrag.

De vraag die voorlag aan het Hof van Justitie was:

Moet ter beantwoording van de vraag of in het kader van een bestelproces waarbij op elektronische wijze een overeenkomst op afstand kan worden gesloten, een op de bestelknop of soortgelijke functie aangebrachte formulering, zoals de formulering “Voltooi boeking”, “overeenkomt” met de woorden “bestelling met betalingsverplichting”, uitsluitend worden uitgegaan van de woorden op die knop of moet ook rekening worden gehouden met de omstandigheden van het bestelproces?

Uit de uitspraak van het Hof van Justitie blijkt dat, om te beoordelen of aan de verplichting voldaan is, slechts naar de tekst op de bestelknop gekeken moet worden. Daarbij zijn de andere omstandigheden in het bestelproces niet relevant.

Om discussies te voorkomen lijkt het raadzaam om op de bestelknop de volgende ondubbelzinnige tekst te vermelden: “bestel en betaal”. Op deze manier is het voor de consument heel duidelijk dat hij een betalingsverplichting aangaat.

Gevolgen niet voldoen aan vereisten ‘betalingsverplichting’
Ingeval er niet voldaan is aan dit vereiste, dan kan dat meebrengen dat de consument niet gebonden is aan de overeenkomst. Daarnaast kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete opleggen aan het bedrijf. Het is dus belangrijk dat een webshop voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden.

Advies
Twijfelt u of uw website voldoet aan de vereisten en heeft u behoefte om hierover te overleggen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen u hierbij graag.

 

Geschreven door Dachelle van Nijnatten

[1] Hof van Justitie van Europa, ECLI:EU:C:2022:269.

[2] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220060nl.pdf