fbpx

Hof van Justitie van Europa laat zich uit over de vereisten van de bestelknop op een webshop

2022-05-16T09:36:17+00:00

In Nederland worden, met het oog op bescherming van de consument, vele vereisten gesteld aan een webshop. Deze vereisten zijn te vinden in artikel 6:230g e.v. BW. Recent heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgelaten over de verplichting om het voor de consument duidelijk te maken dat deze een betalingsverplichting aangaat bij een online [...]

Hof van Justitie van Europa laat zich uit over de vereisten van de bestelknop op een webshop2022-05-16T09:36:17+00:00

Wijziging regels studiekostenbeding door EU-richtlijn

2022-07-29T07:43:47+00:00

In verband met de implementatie van de EU-Richtlijn 2019/1152 “Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” dient er een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek plaats te vinden. Op 11 november 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ ingediend. Vanaf 1 augustus 2022 gaan de nieuwe regels met betrekking tot de scholingsplicht van [...]

Wijziging regels studiekostenbeding door EU-richtlijn2022-07-29T07:43:47+00:00

Uitspraak Hoge Raad bij opzegging Huurovereenkomst dringend eigen gebruik.

2022-04-26T11:32:34+00:00

De Hoge Raad doet uitspraak met betrekking tot de opzegging van een huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik (ECLI:NL:HR:2022:494)* De Hoge Raad heeft op 1 april 2022 uitspraak gedaan over een zaak waarbij in het geding was of de huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte kon worden opgezegd wegens dringend eigen gebruik. De verhuurder wilde in het pand [...]

Uitspraak Hoge Raad bij opzegging Huurovereenkomst dringend eigen gebruik.2022-04-26T11:32:34+00:00

Echtscheiding: wat zijn de mogelijkheden?

2022-04-06T09:21:45+00:00

Een echtscheiding is niet niks. Het is voor de meesten een heftige periode in hun leven waarbij zo’n beetje alles verandert en dat brengt zorgen met zich mee. Niet alleen op emotioneel gebied is het zwaar, maar ook op juridisch en financieel vlak komt er heel wat bij kijken. Het is daarom belangrijk dat u [...]

Echtscheiding: wat zijn de mogelijkheden?2022-04-06T09:21:45+00:00

Verborgen gebreken

2022-07-29T07:44:01+00:00

Verborgen gebreken kunnen zich bij vele zaken voordoen, maar kennen we vooral van problemen na aankoop van een woning. Verborgen gebreken is een gebrek aan de koopwoning dat pas na de levering wordt ontdekt. In beginsel komen gebreken van de koopwoning voor eigen risico van de koper. Maar soms is de verkoper aansprakelijk voor de [...]

Verborgen gebreken2022-07-29T07:44:01+00:00

Kosten WKO-installaties zijn lang niet altijd servicekosten!

2022-07-29T07:44:09+00:00

De Hoge Raad heeft op 21 januari jl. een arrest gewezen waarin hij is ingegaan op de vraag of een warmte-koudeopslag-installatie (WKO) een ‘onroerende aanhorigheid’ is in de zin van art. 7:233 BW (vindplaats: ECLI:NL:HR:2022:61). Een belangrijke uitspraak die erg ongunstig kan zijn voor (sociale) verhuurders die via collectieve warmte-installaties, zoals WKO, warmte leveren aan [...]

Kosten WKO-installaties zijn lang niet altijd servicekosten!2022-07-29T07:44:09+00:00

Bevriezing of Verlaging van de huur

2022-03-28T12:46:34+00:00

Denkt u ook in aanmerking te komen voor bevriezing of verlaging van de huurprijs, maar komt u daar met uw verhuurder niet uit? Of meent uw huurder ten onrechte in aanmerking te komen, wordt misschien al te weinig betaald en moet daar actie tegen worden ondernomen? Be our guest! Volgens de Woonbond, de [...]

Bevriezing of Verlaging van de huur2022-03-28T12:46:34+00:00
Go to Top