Een echtscheiding is niet niks. Het is voor de meesten een heftige periode in hun leven waarbij zo’n beetje alles verandert en dat brengt zorgen met zich mee. Niet alleen op emotioneel gebied is het zwaar, maar ook op juridisch en financieel vlak komt er heel wat bij kijken. Het is daarom belangrijk dat u hierbij goed begeleid wordt en kiest voor een begeleiding die bij u past.

In geval van een echtscheiding is het altijd vereist dat de rechter uitspraak doet. Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst kan dit anders liggen. In deze blog vertellen wij u over de mogelijkheden die u heeft wanneer u wilt scheiden van uw echtgenoot.

Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding
Sommige echtgenoten zijn in staat om samen de gevolgen van de echtscheiding te regelen. In zo een geval kan een van onze advocaten voor beide partners optreden en, nadat de afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en, in geval er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding, een ouderschapsplan is opgesteld, een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding voor u indienen bij de rechter. De advocaat behandelt de echtgenoten op gelijke wijze.

Mediation
In de praktijk zien we helaas vaak dat partners niet op alle punten overeenstemming kunnen bereiken. Als u toch graag samen tot een oplossing wil komen, kan mediation een uitkomst bieden. De echtgenoten gaan in dat geval samen met de onafhankelijke en onpartijdige gespreksleider, de mediator, om de tafel en met elkaar het gesprek aan. Het is de taak van de mediator om beide partijen opnieuw met elkaar in gesprek te laten treden en samen te zoeken naar een oplossing voor de geschilpunten. Eventuele afspraken worden vervolgens vastgelegd in een convenant en/of ouderschapsplan.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding
Mocht u niet tot een oplossing komen samen met uw (ex)partner, is het alternatief dat u een eigen advocaat inschakelt. Denk bijvoorbeeld aan een discussie over alimentatie of de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen waarbij u fundamenteel van mening verschilt. U dient dan samen met de advocaat een zogenoemd eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechter, waarin u uw standpunten naar voren brengt. Zodra het verzoekschrift is ingediend heeft uw (ex)partner zes weken de tijd om verweer te voeren tegen het verzoekschrift. Dit dient uw (ex)partner te doen via een zogenoemd verweerschrift, dat alleen door tussenkomst van een advocaat kan worden ingediend bij de rechtbank.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Tijdens een vrijblijvend intakegesprek kunnen we uw wensen bespreken met betrekking tot het verloop van de echtscheiding. We bespreken wat de juridische stappen zijn die we kunnen gaan nemen en brengen ook het financiële aspect voor u in kaart. We kunnen u vervolgens op alle bovengenoemde manieren bijstaan. Frank Koningsveld, Lars Langenberg en Mark van Essen namelijk zijn de echtscheidingsadvocaten van Raetsluy Advocaten, waarbij Mark daarnaast ook register- en familiemediator is en aangesloten is bij het MfN. Zij zijn alle drie gespecialiseerd in echtscheidingen en alle zaken die daarbij komen kijken. Neem gerust contact met hen op voor een vrijblijvend gesprek.

Geschreven door: Dachelle van Nijnatten en Mark van Essen